لطفا در نظر سنجی شرکت نمایید
جستجوگر پيشرفته سايتدانلود بازی بان آن و مالونگ در نیمه نهایی اوپن چین 2013

درخواستی کاربر : mostafa nasripour


China Open 2013 Highlights- Ma Long vs Yan An SemiFinal

تعداد بازديد : 788
دانلود بازی تیمو بول در برابر وانگ هائو در اوپن چین 2013
دانلود بازی تیمو بول در برابر وانگ هائو در اوپن چین 2013

دانلود بازی تیمو بول در برابر وانگ هائو در اوپن چین 2013

تعداد بازديد : 680
دانلود 10 پوئن برتر رقابتهای اوپن چین 2013
دانلود 10 پوئن برتر رقابتهای اوپن چین 2013
تعداد بازديد : 658
دانلود بازی مالونگ در برابر اوچاروف در یک چهارم نهایی در اوپن چین 2013
دانلود بازی مالونگ در برابر اوچاروف در یک چهارم نهایی در اوپن چین 2013
تعداد بازديد : 849
دانلود بازی های دوبل اوپن چین 2013
دانلود بازی های دوبل اوپن چین 2013

-------------------------------------------------------------------------------------

Kim Jung Hoon_Park Chan-Hyeok vs Fabian Akerstrom_Mattias Oversjo

-------------------------------------------------------------------------------------

Ma Long_Timo Boll vs Wang Hao_Quentin Robinot  _1_2 Final

-------------------------------------------------------------------------------------

Dimitrij Ovtcharov_Yan An vs Alexey Smirnov_Kirill Skachkov -_ Round 1

--------------------------------------------------------------------------------------

 Ma Long_Timo Boll vs Zhang Jike_Adrien Mattenet -1_4 Final

--------------------------------------------------------------------------------------

 Yan An_Dimitrij Ovtcharov vs Yang Zi_Zhan Jian - 1_2 Final

--------------------------------------------------------------------------------------


تعداد بازديد : 615
دانلود بازی یان آن در برابر کوئنتین روبینات در مسابقات 2013 اوپن چین

دانلود بازی یان آن در برابر کوئنتین روبینات

تعداد بازديد : 644
دانلود بازی یان آن در برابر ژی گانگ در مسابقات اوپن چین 2013
دانلود بازی یان آن در برابر ژی گانگ در مسابقات اوپن چین 2013
تعداد بازديد : 557
دانلود بازی فینال انفرادی زنان اوپن چین 2013
دانلود بازی فینال انفرادی زنان اوپن چین 2013

دانلود بازی فینال انفرادی زنان اوپن چین 2013

تعداد بازديد : 641
دانلود بازی نیمه نهایی ژو ژین در برابر وانگ هائو در مسابقات اوپن چین 2013
دانلود بازی نیمه نهایی ژو ژین در برابر وانگ هائو در مسابقات اوپن چین 2013
تعداد بازديد : 661
دانلود بازی فینال دوبل مسابقات اوپن چین 2013
دانلود بازی فینال دوبل مسابقات اوپن چین 2013

دانلود


در این بازی تیم دونفره تیموبول و مالونگ توانستند با نتیجه 3 بر 1 تیم دونفره اوچارو و یان آن را شکست دهند


تعداد بازديد : 657
دانلود بازی فینال اوپن چین بین وانگ هائو و مالونگ
دانلود بازی فینال اوپن چین بین وانگ هائو و مالونگ
تعداد بازديد : 575
دانلود بازی ژیکانگ در برابر مک کینگ هو در مسابقات اوپن 2013 چین
تعداد بازديد : 749
دانلود بازی اوچارو در برابر تان رویوو

دانلود بازی اوچارو در برابر تان رویوو 

تعداد بازديد : 567
دانلود بازی ژو ژین در برابر مالیانگ در مرحله اول بازی های 2013 چین

دانلود بازی ژو ژین در برابر مالیانگ

تعداد بازديد : 583
دانلود باازی آدرین منتنت در برابر پاتریک فرانزیسکا
تعداد بازديد : 697
دانلود بازی باستیان استگر و الکسی لیونتسو

دانلود بازی باستیان استگر و الکسی لیونتسو

تعداد بازديد : 813
دانلود بازی فان ژندونگ در برابر یان آن در مسابقات اوپن چین 2013
تعداد بازديد : 625
دانلود بازی فنگ زیاوشن در برابر میزوکی اکیاوا
تعداد بازديد : 515
دانلود بازی جین تاکویا و پارک چان

دانلود بازی جین تاکویا و پارک چان

تعداد بازديد : 563
دانلود بازی کانگ دونگ سو در برابر چن فنگ در اوپن چین 2013

دانلود بازی کانگ دونگ سو در برابر چن فنگ

تعداد بازديد : 642
دانلود بازی کایی یوشیدا در برابر ما لیانگ
تعداد بازديد : 695
دانلود بازی تیموبول در برابر آندره گاسینا در مسابقات اپن 2013 چین
تعداد بازديد : 531
دانلود بازی مالونگ در برابر چنگ فنگ در اوپن چین 2013

تعداد بازديد : 641
دانلود بازی الکسی لیونتسو در برابر مالونگ در مسابقات اپن 2013 چین
تعداد بازديد : 472
دانلود بازی فانگ زندونگ و پاتریک فرانزیسگا در مسابقات اوپن 2013 چین

دانلود بازی فانگ زندونگ و پاتریک فرانزیسگا در مسابقات اوپن 2013 چین

تعداد بازديد : 705